Počítačové sítě

Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v problematice počítačových sítí. Studenti se seznámí s fyzikálními principy přenosu dat, přenosovými médii a metodami jejich sdílení, zebezpečením dat přenosovými protokoly, s nejpoužívanějšími typy sítí a s problematikou propojování sítí. Následuje seznámení s nejběžnějšími aplikačními protokoly používaných v Internetu a problematikou bezpečnosti sítí. Ve cvičeních se studenti naučí navrhnout a prakticky implementovat jednoduchou zabezpečenou síť složenou ze základních aktivních prvků a služeb.

Stránky předmětu: http://wiki.cs.vsb.cz/pos/

Harmonogram 2023/2024

POS-CV00

21.09.2023 - Cvičení 1

28.09.2023 - Státní svátek 

POS-CV02

05.10.2023 - Cvičení 2

POS-CV03

12.10.2023 - Cvičení 3

POS-CV04

19.10.2023 - Cvičení 4

POS-CV05

26.10.2023 - Cvičení 5

POS-CV06

02.11.2023 - Cvičení 6

POS-CV07

09.11.2023 - Cvičení 7

12.11.2023 - Deadline na odevzdání projektu

Součásti vypracovaného projektu bude:

Vzorové projekty: POS2016-orooh.pdf, POS2016-ahkum.pdf

Termín odevzdání projektu je do neděle: 12.11.2023 23:59:59 (CET)

Za každý den prodlení -1 bod, rozhodující je datum doručení na můj školní email bam015@vsb.cz.

Projekty posílejte ve fromátu PDF emailem 1x za celou skupinu s předmětem ve formátu: POS2023-jmenoparametrizace !!!
Stejně tak formát přílohy jako: POS2023-jmenoparametrizace.pdf díky!

Kdo nedodrží formát předmětu nebo přílohy -1 bod !!!


Ohodnocené projekty

16.11.2023 - Cvičení 8

POS-CV09

23.11.2023 - Cvičení 9

POS-CV10

30.11.2023 - Cvičení 10

POS-CV11

07.12.2023 - Cvičení 11

14.12.2023 - Cvičení 12